За РЕНДЕР & Подходът

За РЕНДЕР

Мрежата (Уебът) се доказа като безпрецедентен успех за улесняване публикуването, използването и обмена на информация на реално на всякаква темар в световен мащаб, представяйки едно невероятно разнообразие от мнения, гледни точки, умствени нагласи и опит. Принципите, въз основа на които тя е създадена и основните й технологични компоненти са довели до безпрецедентен растеж и масово сътрудничество. Тази тенденция все повече се прилага също и в бизнес средите. Въпреки всичко това, Мрежата е изправена пред основни предизвикателства как да реши целенасочения достъп, обработка и управление на тези огромни количества информация, като в същото време остане вярна на принципите си и продължи да влияе на разнообразието, което изначално се разгръща чрез сътрудничеството в световен мащаб.

РЕНДЕР ще се ангажира с тези предизвикателства като разработи методи, техники, софтуеър и дейта сетове (пакети от данни), които ще повлияят на разнообразието като важен източник на иновации и творчество, като в същото време осигуряват засилена поддръжка за реално управление на данни в много голям мащаб и за създаване на непознати алгоритми, които отразяват разнообразните начини, по които информацията се избира, подрежда, събира, представя и използва. Решението за управление на информацията, което предлага РЕНДЕР, ще покрива много големи количества данни и стотици хиляди потребители, но и множество гледни точки и мнения. Това ще бъде демонстрирано чрез използването на реални източници на данни, включително новинарски стриймове, покриващи 5000 източника от цял свят и 100,000 статии на ден; (микро) блог стриймове, които възлизат на повече от един милион поста на ден; пълен стрийм на данни от Уикипедия и Облака с отворени свързани данни (Linked Open Data Cloud); чрез разширения с отворен код за популярни платформи за сътрудничество и комуникация като МедияУики и Друпал; и чрез три престижни изследвания (case studies).

РЕНДЕР ще помогне за реализирането на един свят, в който информацията се придобива и споделя по фундаментално различен начин от общоприетия подход, пoддържан от движения като Уеб 2.0, при който комуникацията и сътрудничеството отвъд пределите на социални, културни или професионални общности действително ще станат възможни, с помощта на модерни уеб технологии, които подкрепят едно от веруютата на европейското общество: „Обединени в разнообразието”.

Подходът

РЕНДЕР ще осигури подробна концептуална рамка и технологична инфраструктура за стимулиране, поддръжка, управление и използване на информационното разнообразие в уеб-базирани среди.
Разнообразието е решаващ източник на новаторство и приспособимост. То осигурява присъствието на алтернативни подходи за решаване на трудни проблеми и дава нови перспективи и прозрения за познати ситуации.

Еднакво важно, използването на разнообразие при управление на информацията е ключово за подобряване на най-напредналите технологии в тази област с непознати парадигми, модели, методи и техники за търсене, избиране, подреждане, събиране, клъстериране и целенасочено представяне на информация на потребители, като по този начин намалява критични аспекти от претоварването с информация.
РЕНДЕР ще развие концепции, методи, техники и технологии за:

  • Събиране и управление на информационни източници, които са богати на разнообразие, така че тази информация да е налична в една смислена форма и да може да се обработи ефективно в по-нататъшни стъпки. Ние ще обхождаме, събираме, структурираме и обогатяваме различни източници на информация, основани на огромно разнообразие, включително такива, които се отнасят към изследванията на РЕНДЕР. РЕНДЕР максимално ще използва много големи количества текстове и метаданни: новини, блог и микроблог стриймове, текстове и логове от Уикипедия, новинарски архиви, мултимедийно съдържание и читателски коментари, дискусионни форуми и бази данни с потребителска обратна връзка от Телефоника, като всичко това ще доведе до стотици милиони статии някои дори ежедневно. Тези данни ще се управляват от високо мащабируема инфраструктура за управление на данни и ще се обогатяват с машинно-разбираеми описания и връзки към Облака с отворени свързани данни (Linked Open Data Cloud). Резултатите ще се публикуват онлайн като висококачествени, само-описващи се пакети от данни, достъпни за световната общност, която се занимава с управление на големи обеми от информация за широко потребление.
  • Идентифициране и извличане на разнообразието, съдържащо се в събраните различни източници на информация и правене на връзки и препратки между различните статии и източници експлицитни. РЕНДЕР ще открива и оценява предпочитания, факти и силата на изразените мнения; ще открива комплексни събития; и ще проследява едни и същи теми в различни източници, при различни състояния на данните и различни езици. Резултатите ще се съхраняват и управляват чрез ифраструктурата за управление на данни, спомената по-горе, и ще служат като входен ресурс за обработка и използване на високо ниво.
  • Представяне и обработване на изразена по различен начин информация, така че да се обяснят и концептуализират резултатите от задачата за анализ на текст, за да може да се разработят алгоритми и сървиси за управление на изразената по различен начин информация. РЕНДЕР ще разработи нови, всеобхватни техники за извеждане на ново знание от мнения и гледни точки, и за избиране и подреждане на тази информация. РЕНДЕР също ще потърси подходящи средства, за да направи различно представената информация достъпна за крайния потребител, с помощта на сложни метафори, интерфейси и софтуерни инструменти за нейното оранизиране, представяне и визуализиране. Алгоритмите за подреждане ще вземат предвид гледните точки зад всяка една различна информация (в рамките на топ хитовете, стига идея като „топ хит” все още да се смята за подходяща). Информацията ще се обобщава по фундаментално различни начини, като не само ясно формулира предпочитанията, които са били представени чрез тези процеси, но се опитва и да ги минимизира. Резултатите ще се показват на крайния потребител, който на свой ред ще може да навигира и открива съдържание и теми в рамките на това разнообразно пространство.
  • Използване на разнообразието като интегрална концепция за популярни платформи за комуникация, сътрудничество и споделяне на информация, под формата на разширения към МедияУики, Друпал или Туитър. Технологията на РЕНДЕР ще позволи експлицитното свързване на информация изразена от позицията на различни гледни точки и по този начин широката Уеб публика ще има достъп до по-голямо разнообразие.